Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Bogen om dinosaurerne


Beskrivelse


Oprindelse, levevilkår i trias- jura- og kridttiden, anatomi, teorier om deres uddøen samt fossilering og vor tids fund. Beskrivelse af ca. 55 af de mest kendte dinosaurers udbredelse. Teksten er ledsaget af farvetegninger og fotos.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Susanne Thøfner

d. 18. dec. 2018

Bogen indleder med at fortælle om dinosaurernes levevis og udbredelse, teorierne om deres uddøen samt udgravning og rekonstruktion af skeletterne og modelfremstillingen. Hovedparten af bogenoptages af en oversigt over 55 forskellige dinosaurusslægter, der hver får en dobbeltside. Bogen afsluttes med en ordbog over alle kendte dinosaurusslægter samt et meget udførligt stikordsregister.Det sorte omslag prydes af dramatiske dinosaurusmodeller. Teksten brydes af et utal af tegninger og farvefotos af rekonstruktioner af dyrene samt små factsnoter med udbredelseskort trykt på farvetbaggrund. I størrelse og udstyr ligner bogen meget Tim Gardom: Dinosaurernes liv (1993), men hvor denne lægger vægten på det mere fortællende om dyrenes levevis, forskningen osv., er Bogen omdinosaurerne i udpræget grad en opslagsbog, og bøgerne supplerer således hinanden fint. Teksten er yders factsmættet og forholdsvis svær, men bogens utroligt flotte billedmateriale gør, at den ogsåkan anvendes sombladrebog af de yngre lånere. Bogen kan læses 'rigtigt' fra ca. 14 år og henvender sig i lige høj grad til voksen- som til børnebibliotekets benyttere.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Hans Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

Børns og unges fascination af dinosaurerne har bl.a. resulteret i en righoldig litteratur til gruppe 55.5 på vore skolebiblioteker. Men selv set i lyset af dette, kan bogen her leve op til sintitel: Bogen om... Den er et storslået visuelt opslagsværk for alle dino-interesserede, skrevet af en ekspert i samarbejde med National History Museum i London. Han beskriver udførligt alle kendtedinosaurer og flyveøgler, og mere end 500 farvefotos og -tegninger underbygger den klare, præcise tekst. Bogen er delt i 3 hovedafnsit, hvor man først kan læse om fortidsdyrene i grundtræk:Slægtskabsforhold, miljøer, levevis, uddøen, fossilering, udgravninger og vejen til museernes udstillinger. Herefter følger en leksikalsk oversigt over 55 forskellige arter, deres udbredelse,størrelse, skeletkonstruktion, levevis m.m. Sidst en ordbog over navnene på alle nu kendte dinosaur-slægter. En grundig ordliste og et meget fyldigt stikordsregister gør bogen særdeles anvendeligsom opslagsværk såvel for denenkelte interesserede som i en undervisningssammenhæng. Mange vil også kunne nyde blot at bladre bogen igennem og lade fantasien udspringe fra de mange billeder. Kanselvlæses fra 14 år.


Geologisk nyt

1994, nr. 1

af

af

Carsten Kjaer

1994, nr. 1


Børn & bøger

Årg. 46, nr. 8 (1993)

af

af

Jan Meesenburg

Årg. 46, nr. 8 (1993)


Jyllands-posten

d. 4. dec. 1993

af

af

Lone Krogsholm

d. 4. dec. 1993