Bøger / faglitteratur

Bondefangeri : på sporet af en ny tids landskabsforvalter


Beskrivelse


Debatbog, der samler ti af forfatterens kritiske artikler om landbrugets rolle i Danmark, ofte med fokus på den skadelige påvirkning af natur og miljø.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. aug. 2012

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 14. aug. 2012

Dette er et politisk, polemisk indlæg mod landbruget, som vi kender det i dag. I og med at det er en så stor del af Danmarks areal, der er tale om, er det ikke blot en debat om landbruget, men i lige så høj grad en debat om Danmark i fremtiden, bogen lægger op til.

Bogen har 10 kapitler. Der er ikke lagt fingre imellem. Det er om landbrugets fortrængning af den danske natur, som har måttet vige for landbrugsproduktionen. Det er sket samtidig med, at landbruget har gældsat sig i et helt urimeligt omfang og nyder støtte fra EU, som intet andet erhverv nogen sinde har gjort. Det er tillige et erhverv, hvor mindre end en 1/2% af befolkningen ejer 63% af jorden i Danmark. Prisen på jorden er til gengæld i løbet af det sidste tiår steget med 285%, uden at der er nogen produktionsmæssig dækning for denne stigning. Det er sådanne holdninger, K.H. plæderer for i bogen. Her er kapitler om landbrugsproduktionens forurening af grundvandet og om den medicinforurening, der gør flere farlige bakterier multiresistente til fare for det omgivende samfund. Bogen er skrevet i et letløbende og letlæst sprog og er som sådan meget egnet som debatbog.

Af bogens 10 kapitler har de 9 været offentliggjort i dagblade, tidsskrifter eller i elektroniske nyhedsmedier. K.H., der er journalist, udgav i 2008 Det tabte land, som modtog Dansk Forfatterforenings fagbogspris.

Et dominerende erhverv som landbruget må naturligvis udsættes for debat og kritik. Derfor hilses bogen velkommen som et debatindlæg.