Bøger / faglitteratur

Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde


Beskrivelse


En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bla. de juridiske perspektiver af retssikkerhedsbegrebet, borger-/brugerinddragelse i relation til socialt arbejde og forventningerne til borgerens og socialrådgiverens rolle.