Bøger / faglitteratur / håndbøger

Brandsikring af byggeri


Beskrivelse


Håndbog til brandsikring af traditionelt byggeri, hvor flugtveje ikke overstiger 25 meter. Med konkrete anvisninger på, hvordan man kan opnå det krævede sikkerhedsniveau for forskellige bygningskategorier, samt kapitler om brandtekniske begreber og brandteknisk dokumentation.