Bøger / faglitteratur / bibliografier

Byen i bevægelse : mobilitet - politik - performativitet


Beskrivelse


Med udgangspunkt i en række cases og konkrete eksempler hentet fra Københavnsområdet gentænkes byen fra et tværvidenskabeligt perspektiv.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. feb. 2012

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 24. feb. 2012

Bogen er lagt an på højtuddannede læsere som er interesserede i byforskning.

Antologi med 16 kapitler skrevet af knap 30 forfattere. Alle er tilknyttet universitetsverdenen (cand.scient., cand.mag. osv.). Bogen handler overordnet om byen som fænomen med udgangspunkt i København. Kapitlerne er inddelt i tre hovedemner: Mobilitet, politik og performativitet. De fleste kapitler er udformet som cases. Samlet set er bogen tværvidenskabelig, fordelt på geografi, sociologi, arkitektur, mobilitets- og bæredygtighedsforskning. Desuden beskriver et par kapitler teori og metode. Emnerne er generelt alment interessante og aktuelle, tilgangen er akademisk hvad angår opbygningen og til dels også det sproglige. Bygger bl.a. på Goffman, Bourdieu, Urry og Sennett. Emnerne er fx Nørrebrogade, metroen, linje 5, globalisering, følelser og drømme omkring husbåde, gadeevents mm. Bogen har enkelte sort/hvide fotoer. Sprogligt nogenlunde forståeligt.

Interessen for analyser af byen og dens betydning og indvirkning er stigende. Af overlappende titler findes fx Rundt om hjørnet : tendenser i danske byrum, 2009, og experience city.dk, 2009, der fokuserer mere snævert på kultur.

En bred vifte af forskningsprægede cases som danner et lille puslespil af byen som fænomen.