Bøger / faglitteratur

Byen i sandkassen - udvikling af byen som social praksis
The city in the sandbox - the development of the city as social practice (flere sprog)


Beskrivelse


Forfatterne dokumenterer deres feltarbejde på Københavns bemandede legepladser og bruger dette som afsæt til at se på, hvordan medarbejdernes pædagogiske tilgange kan fungere som en model for bedre og mere meningsfuld inklusion af byens borgere i udviklingen af byrummet, de selv bor i.