Bøger / faglitteratur

Byen og rusmidlerne : oplevelser, konflikter og regulering


Beskrivelse


Undersøgelse af de oplevelser, som knytter sig til rusmiddelbrug i forskellige byrum, de konflikter, dette kan medføre mellem forskellige sociale grupperinger og den regulering, som rusmiddelbrug og rusmiddelbrugere bliver underlagt af myndighederne.