Bøger / faglitteratur

Byens mange ansigter : konstruktion af byen i praksis og fortælling


Beskrivelse


Forfatteren illustrerer byens diversitet i måden hvorpå byens beboere og brugere konstruerer deres by - kropsligt, socialt, materielt og symbolsk.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. maj 2005

af

af

Lone Thaarup

d. 31. maj 2005

Forf. er professor i social og kulturel geografi ved Roskilde Universitetscenter, hun udgav i 1993 sin disputats Byteori og hverdagspraksis. Også i den foreliggende bog er det forskning i bysociologi og byteori samt skildring af storbylivet gennem case studies, der er emnet. Selv om forf. anlægger et såkaldt hverdagslivsperspektiv på (stor)byen er det fortsat set i en teoretisk ramme, omend der også medtages en række interviews indenfor 3 grupperinger blandt rengøringsassistenter, politiass. og ansatte i finanssektoren, idet de repræsenterer forskellige former for færden i byen. Til forståelse af byens sociale liv anlægges 2 hovedsynsvinkler: den kropslige og den narrative by idet forf. påpeger en sammenhæng mellem praktisk brug af byen og de fortællinger, der skabes over tid. Et særligt kap. handler om den multikulturelle by med afsæt i en postkolonial tænkning, idet øget immigration ofte fører til bosætning i storbyer. Forf. skildrer storbyens foranderlighed og ser den som "en artikulation af sociale processer udfoldet i forskellige rumlige skalaer og en kondensation af modernitetens diversitet og forandring". Bogens målgruppe angives at være studerende og akademikere indenfor kulturgeografi, bystudier og tværvidenskabelige områder - lyder rimeligt al den stund der kræves gode forkundskaber (sprogligt, teoretisk og analytisk) for at opnå fornuftigt udbytte af læsningen.