Bøger / faglitteratur

Byer for mennesker


Beskrivelse


Med udgangspunkt i eksempler fra byer rundt omkring i verden, redegøres for udviklingen inden for byplanlægning og der argumenteres for at byens liv og hensynet til mennesker i byens rum bør have en central placering ved planlægning af byer og bebyggelser.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2010

af

af

Torben Wendelboe

d. 19. maj 2010

Værket henvender sig til såvel studerende som byplanlæggere og beslutningstagere - og bredt til alle med interesse for byudvikling.

Gehl er internationalt anerkendt byudviklingsarkitekt med et omfattende forfatterskab bag sig. I sit nye værk samler han op på tendenser og skoler inden for byudvikling. Hans ståsted er, at i udviklingen af byer for mennesker må man først tage udgangspunkt i den menneskelige aktivitet, herpå følger så udvikling af byrum, og til slut kommer så husene. Idealbyen er her Venezia, idealbyrummet er den berømte campo i Siena. Gehl fastslår, at når man bruger de modsatte principper, går det galt, som ude i verden med Brasiliens hovedstad Brasilia, her i Danmark Ørestaden. Nøgleord er byer med bløde kanter, byer der er inviterende over for gående og cyklister og begrænser biltrafikken. Fremstillingen er med eksempler og et væld af illustrationer, der sammen med forfatterens evne for pædagogisk fremstilling gør bogen meget bredt anvendelig. Både en byudviklingshistorie og en debatbog med blikket mod fremtiden. Engagerende og fremragende værk om sit så vigtige felt.

Bogen kan fuldt ud anvendes som forfatterens tidligere som Livet mellem husene - og i et felt i dialog/diskussion med fx Bisgaard Københavns genrejsning, 2010, Det kendte i det fremmede, 2009, Byen i landskabet, 2009 og Experience city.dk, 2009.

Et hovedværk på sit felt, en fremragende formidling af et komplekst stof og en engagerende debatbog med bud til såvel fagfolk som bekymrede borgere.


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 20 (2010)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 41, nr. 20 (2010)


Grønt miljø

2010, nr. 5

af

af

Søren Holgersen

2010, nr. 5


Vedvarende energi & miljø

2010, nr. 4

af

af

Hans Pedersen

2010, nr. 4