Bøger / faglitteratur

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger : vurderet for hele bygningens livscyklus