Bøger / faglitteratur / love

Bygningsreglement 2010 (BR10)


Beskrivelse


Bygningsreglementet 2010, BR10, erstatter de tre tidligere reglementer for småhuse og etagebyggeri. Bygningsreglementet 2010 er et regelsæt for byggeloven som i detaljer fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I bygningsreglementet finder du regler om ansøgning om byggetilladelse og krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring med mere. Byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Bygningsreglementet udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er fx krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg.

Informationer og udgaver