Bøger / faglitteratur / love

Bygningsreglement 2018 -- Vejledninger - brand


Beskrivelse


Bygningsreglementets vejledninger om brand beskriver hvad formålet er med kravene i kapitel 5 Brand er, hvordan byggeri kan brandsikres og hvordan man kan eftervise overholdelsen af de beskrevne krav.