Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Censur og ytringsfrihed


Beskrivelse


Ytringsfrihedens historie, dens former og begrænsninger og vilkårene for den i dagens Danmark.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Boas Pedersen

2007

Del af serien Ind i historien. I fire afsnit perspektiveres hovedtemaet, censur og ytringsfrihed, ud fra vinklerne at beskytte magten, at beskytte moralen, at beskytte individet og at beskytte gruppen. Samtidig bliver bogen en kronologisk gennemgang af disse begrebers udvikling. Med Sokrates, Galilei og bogtrykkerkunsten som eksempler berøres tiden før Oplysningstiden. Struensee, grundloven, provisorietiden og 2. verdenskrig danner derefter grundlag for et længere afsnit om ytringsfriheden contra magten. Moralen belyses især gennem udviklingen omkring den seksuelle frihed. Individets og gruppens stilling i samfundet belyses bl.a. gennem voldsdebatten, porno-debatten, racismeparagraffen, afsluttende med Muhammedkrisen og JP-tegningerne. Et væld af konkrete eksempler belyser fortløbende de ret komplekse problemstillinger og gør bogen både nærværende, vedkommende og stærkt anvendelig i skolesammenhæng. Udgangspunktet, historisk bevidsthed og demokratisk dannelse, hjælpes på vej af en særdeles meningsfuld tekst, en sublim billedside og en kort, men velovervejet lærervejledning. Citater, billedfortegnelse og stikord bagest i bogen. Til tværfaglig undervisning i historie, samfundsfag og dansk i 8.-10. klasse og til almindelig oplysning for den interesserede unge samfundsborger.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 16 (2007)

af

af

Sten Larsen

Årg. 124, nr. 16 (2007)