Bøger / faglitteratur

Coaching - hvad, hvorfor, hvordan


Beskrivelse


En indføring i hvad coaching er, hvordan man coacher, samt hvorfor coaching er et vigtigt værktøj til både lederrollen og personlig udvikling. Med praktiske coachingeksempler og forslag til øvelser.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. apr. 2006

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 6. apr. 2006

Coaching er et forholdsvis nyt fagområde (ca. 1980) beslægtet med på den ene side psykoterapi, på den anden mentoring, rådgivning og vejledning. Denne bog er oversat fra norsk og beskriver ret grundigt både coachingens teori, formål og metode, hvor andre coaching-bøger fra de senere år, hvor begrebet for alvor har slået an i offentligheden, bevæger sig på et mere metodisk/praktisk plan. Den er opbygget i 4 dele, 1. del beskæftiger sig med coachingens historie, teori og formål. Det er her man bl.a. definerer, hvad coaching er. Formålet er at frigøre menneskeligt potentiale for udvikling og udnyttelse af egne ressourcer. Også 2. del har en teoretisk tilgang, idet man her præsenterer coachingens tankesæt og holdninger. Menneskesynet er, at den enkelte er kreativ, hel og skabende og selv rummer svarene. Der gives en introduktion til coachingrelationen, og hvordan den opbygges. 3. og 4. del er mere praktisk orienterede. I 3. del drejer det sig om teknikker og øvelser. Emner som aktiv lytning, nysgerrighed og intuition behandles vekslende med eksempler. 4. del taler om den praktiske anvendelse, problemer og faldgruber. Indholdsfortegnelse og stikordsregister gør det nemt at dykke ned i temaer. Bagest i bogen er der desuden litteraturliste og en kort oversigt over de vigtigste coachingteknikker. Bogen er henvendt til studerende, ledere og iværksættere (af coachingfirma).


Arbejdsmiljø

Årg. 22 nr. 9 (2006)

af

af

NEK

Årg. 22 nr. 9 (2006)