Bøger / faglitteratur

Coaching i nyt perspektiv : en metodebog


Beskrivelse


Siden Coaching i perspektiv – en grundbog udkom i 2008 er der sket meget med coaching som profession og håndværk samt i vores forståelse af coaching. I Coaching i nyt perspektiv – en metodebog bevæger vi os nogle skridt videre. Ved at gøre status for faget og pege fremad forsøger bogen at favne coachingfeltet på ny gennem tre centrale områder: • Grundlag, retninger og værktøjer • Ledelse, organisering og arbejde • Ånd, filosofi og refleksion Bogen vil være til nytte og inspiration for disse målgrupper: Studerende på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for en lærebog med den rette akademiske tyngde. Virksomheder og ledere, der bruger coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen, og som har brug for en reflekteret metodebog. Alle med interesse for coaching, der har brug for et overblik, en samfundsmæssig og filosofisk perspektivering og en større forståelse for, hvordan coaching også virker. Den er skrevet af fagfolk med uddannelsesbaggrund inden for psykologi, filosofi og samfundsvidenskab samt coaches med master- eller universitetsgrader og mange års erfaring i praksis.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 9. okt. 2014

Artikelsamling, der samlet giver en status på, hvor coachingfeltet er på vej hen. Den henvender sig til praktikere, studerende og erhvervsfolk, der anvender coaching i virksomheden.

De 26 kapitler er skrevet af en række af de mest fremtrædende personer indenfor coachingområdet herhjemme. Bogen er i tre dele, hvor det første gennemgår de forskellige typer af coaching, og hvilken bevægelse de aktuelt er inde i. Noget af det nye, der peges på er, at verden er for kompleks til, at man i så høj grad kan arbejde med meget faste mål, som det ellers hidtil har været normen i coaching. Desuden tales der i højere grad om samskabelse mellem coach og coachee. Fokus i andet afsnit er brugen af coaching i arbejdslivet, mens den sidste tredjedel er forbeholdt den mere eksistentielle og filosofiske dimension af coachingens mange anvendelsesmuligheder. Stikordsregister og omfangsrig litteraturliste.

Det er ikke nogen begynderbog. Det er kompetente og erfarne folk, der står bag, og der henvises hyppigt til nogle af teoretikerne og toneangivende coaches udenfor landets grænser. Sprogligt let tilgængelig, kommer fint rundt om coachingens mange facetter og giver et meget fint billede af, hvor området befinder sig lige nu.

Bogen betegner sig selv som en slags bind 2 af Coaching i perspektiv, og kan fint i indhold og opbygning sammenlignes med denne.Informationer og udgaver