Bøger / faglitteratur

Coaching i organisationer : teorier og værktøjer til coaching i arbejdslivet


Beskrivelse


Gennemgang af reflekterende tilgange til coaching i arbejdslivet med rod i den systemiske, socialkontruktionistiske teori og med afstikkere til teorier om hjernen og eksistentiel psykologi.