Bøger / faglitteratur

Computational thinking


Beskrivelse


Introduktion til begrebet computational thinking, der dækker over en tilgang til problemløsning set fra et computer­viden­skabe­ligt eller informationsteoretisk perspektiv. Desuden beskrives, hvordan begrebet kan bruges til at forstå, hvilken ind­fly­del­se brugen af computere i vores hverdag har på vores tænkning.