Bøger / faglitteratur / håndbøger

Dagsommerfugle i Danmark


Beskrivelse


Det 11. bind i serien Danmarks Dyreliv er en udvidet felthåndbog over de danske dagsommerfugle. Bogen henvender sig til såvel den alment natur-interesserede læser som til amatør- og fagentomologer. Alle fast forekommende arter behandles ligesom uddøde arter og sjældne strejfere omtales kort. For hver af de fast forekommende arter er teksten inddelt i følgende afsnit: Kendetegn, Levested, Livscyklus, Adfærd, Flyvetid, Udbredelse. Bogen er illustreret i et omfang der aldrig tidligere er set i en bog om danske insekter med næsten 700 smukke, fantastiske eller fascinerende fotos af vores dagsommerfugle incl. æg, larver (ofte i flere af deres stadier), pupper og levesteder samt ikke mindst adfærd. Der er udbredelseskort til alle de i dag fastboende arter ligesom samtlige arter (han, hun og undersider) er vist på bogens 10 systematiske farvetavler.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. jan. 2011

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 25. jan. 2011

Bogen henvender sig til sommerfugleinteresserede eller naturinteresserede på begynder- og fortsætterniveau.

Forfatter og fotograf er biolog. Bogen er en (felt)håndbog over samtlige danske dagsommerfugle. Både de nutidige og de som engang har eksisteret i Danmark. Den er opdelt i 15 familier, med i alt noget under 200 arter. Derudover er det et kort indledende kapitel. Hver art er beskrevet over 1/2-3 sider. Teksten fortæller om kendetegn, levested, livscyklus, adfærd, flyvetid og udbredelse. Fotoerne udgør over halvdelen af bogen, og der er mindst fem på hvert opslag. Derudover er der bagest fem opslag med afbildning af samtlige beskrevne arter, så læseren ud fra farver, udseende, størrelse kan forsøge hurtigt at bestemme en art. Teksten er let forståelig for naturinteresserede.

I forvejen findes Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks sommerfugle, 2009, med ca. 100 dagsommerfugle. Den medtager også natsommerfugle og er en anelse mere orienteret mod videnskabeligt brug. Derudover er der den noget ændre Stoltze Danske dagsommerfugle, 1996.

Allround introduktion i et meget flot udstyr for naturinteresserede, den kræver ikke særlige forudsætninger.


Berlingske tidende

d. 18. jan. 2011

af

af

Jens Ejsing

d. 18. jan. 2011


Flora og fauna

Årg. 118, h. 2 (2012)

af

af

Jens Reddersen

Årg. 118, h. 2 (2012)


Lepidoptera

Ny serie, bd. 10, nr. 1 (2011)

af

af

Jørn Bittcher

Ny serie, bd. 10, nr. 1 (2011)Informationer og udgaver