Bøger / faglitteratur / rejsebeskrivelser

Danmark ekspeditionen til Grønlands nordøstkyst 1906-1908


Anmeldelser (17)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. juni 2011

af

af

Grethe Lorentzen

d. 1. juni 2011

Den berømte beretning om den berømte videnskabelige ekspedition til NØ-Grønland 1906-1908 sælger sig selv, og vil leve mange år endnu.

Achton Friis' beretning om Danmark Ekspeditionen til NØ-Grønland 1906-1908, som udkom i 1909, har forlængst opnået klassiker-status. Den kommer her i en ny udgivelse. Achton Friis var med på ekspeditionen, og han beretter levende om dagliglivet ombord på skibet "Danmark", slædekørslerne og de mange strabadser i de ugæstfrie og kolde egne. Friis var en alsidig begavelse, en god fortæller, forfatter og maler, og har bl.a. lavet fine tegninger af deltagerne, som også er medtaget i denne udgave. Mylius-Erichsen (ekspeditionens leder), Jørgen Brøndlund og N.P Høegh-Hagen omkom på ekspeditionen, og kun kortskitser, Jørgen Brøndlunds lig og hans efterladte dagbog er fundet, trods gentagne eftersøgninger.

Denne udgivelse bygger på den oprindelige udgave fra 1909. Sproget er bearbejdet med nutidsstavning, som udgaven fra 2005, men denne nye udgivelse medtager kun få af de oprindelse fotos. Udgaven fra 2005 medtager samtlige fotos og oplyser, at der var meningsforstyrrende fejl i 1909 udgaven og 2. udgave fra 1987, som er rettet i 2005.

Hvor 2005 eksemplarerne af denne uopslidelige beretning er slidt er der nu mulighed for at få suppleret op med denne nye udgivelse. Den mangler dog de mange fotos. De meningsforstyrrende fejl må formodes at optræde igen.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. okt. 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 21. okt. 2005

På tærsklen til 100-året for Danmark-Ekspeditionen til Grønlands nordøstkyst genudgives Achton Friis’ store værk om den videnskabelige og bestemt ikke ufarlige ekspedition der fandt sted 1906-08. Bogen udkom året efter i 1909, anden udgave i 1987, og nu foreligger den genoptrykt med forord af Kronprins Frederik. Endvidere nu udstyret med mere end 300 fotos, ikke medtaget i 1987-udgaven, tegninger, gengivelser af datidige kort over Grønland, omslag m.m. fra 1909-udgaven. Udstyret og layoutet så nyudgivelsen synes at blive løftet op i en klasse for sig. Friis' beretning om rejsen og opholdet i Grønland, om livet på skibet, om ekspeditionsdeltagerne og deres arbejde der bl.a. gik ud på at kortlægge NØ-Grønland, om de lange mørke vintre og korte lyse somre, og om de møjsommelige og strabadserende forhold har jo forlængst sikret bogen klassikerstatus i dansk litteratur. Et forhold der heller ikke mindst skyldes den ulykke der ramte ekspeditionen med Mylius-Erichsens, Høeg Hagens og Jørgen Brønlunds død. "Omkom 79 fjorden", de få ord, der indleder Brønlunds efterladte optegnelser og som i eftertiden har fået nærmest mytisk klang og karakter, sættes her ind i en samtidig og stærk autentisk ramme der gør at man som læser ikke kan være uberørt af de tre mænds skæbne. En bog der ikke behøver nogens anbefaling, den anbefaler sig selv og vil forhåbentlig også blive læst om 100 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Fosdal

d. 18. dec. 2018

Efter at man havde fundet ud af at Mylius-Erichsen var død på en af rejserne under Danmark ekspeditionen blev det bestemt at A.F. skulle skrive den populære bog om ekspeditionen, der varedefra 1906-1908. Formålet var at kortlægge Nordøstgrønland, og der var tilknyttet flere naturvidenskabsmænd. 12. udg. er retskrivningen moderniseret og af illustrationerne er kun medtaget A.F.sportrætter af ekspeditionsdeltagerne. 1. udg. havde en del fotos, understøttende for bogens beskrivelser, men ikke af en kvalitet vi er vant til i dag. Desuden var der farvegengivelser af A.F. ogAage Bertelsens landskabsskitser. - A.F. baserer bogen på egne oplevelser og kammeraternes beretninger fra de mange rejser. Desuden fortælles meget om livet ombord på skibet i Danmarkshavn,ekspeditionens base. A.F. fortæller lunt, sproget er farverigt og malende. Der er mange levende situationsbeskrivelser, hvorimod store dramatiske hændelser omtales uden effektjageri. Der er varmeportrætter af kammeraterne,jagtbeskrivelser og historier om ekspeditionens hunde. - Tiden for den slags ekspeditioner er forbi, men der er stadig interesse for at læse om dem. Myten omMylius-Erichsen, Høeg Hagen og Jørgen Brønlund blev for få år siden taget op af Vagn Lundbye i Omkom 79 'fjorden.


Weekendavisen

d. 11. nov. 2005

af

af

René Gummer

d. 11. nov. 2005


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 168 (2006)

af

af

Anders Larsen

Nr. 168 (2006)


Frederiksborg Amts avis

d. 10. nov. 1987

af

af

N-n.

d. 10. nov. 1987


Berlingske tidende

d. 29. okt. 1987

af

af

Vagn Lundbye

d. 29. okt. 1987


Land & folk

d. 13. okt. 1987

af

af

Villy Karlsson

d. 13. okt. 1987


Jyllands-posten

d. 25. sep. 1987

af

af

P. K. Schou

d. 25. sep. 1987


Fyens stiftstidende

d. 26. nov. 1987

af

af

Jørgen Aldrich

d. 26. nov. 1987


Kristeligt dagblad

d. 5. okt. 1987

af

af

Karen Nørregaard

d. 5. okt. 1987


Weekendavisen

d. 9. okt. 1987

af

af

J. Boisen Schaidt

d. 9. okt. 1987


Jydske tidende

d. 25. sep. 1987

af

af

C. Heydenreich

d. 25. sep. 1987


Politiken

d. 24. okt. 1987

af

af

Ole Schierbeck

d. 24. okt. 1987


Vendsyssel tidende

d. 7. okt. 1987

af

af

Ib Falkencrone

d. 7. okt. 1987


Vestkysten

d. 5. okt. 1987

af

af

Ulf G.

d. 5. okt. 1987