Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Danmark


Beskrivelse


Danmark er et lille land med en lang historie. De første folk gik på jagt efter vilde dyr. Først senere fik de husdyr og marker med korn. I dag har mange et job, hvor de hjælper andre.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2010

af

af

Marianne Andreasen

d. 26. nov. 2010

Forlagsserien Faktisk! er beregnet som den første faglige læsning i indskolingen for 0.-3. klasse. Bøgerne er anvendelige til emne- og temaarbejder, selvstændig læsning og almen viden.

I fire afsnit kommer vi rundt om emnet Danmark. Landet bliver beskrevet ud fra et kort og så følger en historisk gennemgang, der spænder fra stenalderen over vikingetid, Christian d. 4. og frem til kronprins Frederik. De største byer bliver nævnt, der er lidt om H. C. Andersen, Tivoli og Lego. Vores sociale system bliver forklaret, og bogen slutter med en rundtur i Danmark, hvor landbrug, dyreliv, istidslandskaber, Vadehavet og Bornholm bliver gennemgået. Bogen er gennemillustreret med tegninger og meget flotte fotos. Ord, der er markeret med gult i teksten, er forklaret i margenen. Der er henvisninger til bøger og websteder samt stikord. Forlaget har udviklet opgavekoncept og lærervejledning, som kan hentes på internettet.

Serien er udgivet med henblik på den første faglige læsning i skolen. Den minder meget om De små fagbøger og har alle de kvaliteter, som denne serie har.

Det er en flot og gennemarbejdet bog, og man har et virkeligt godt all-round billede af Danmark efter læsning. Fantastisk med oplysninger man får trods de relativt få sider. Bogen bør findes i både skole- og børnebibliotek.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. sep. 2002

af

af

Steen Agger (skole)

d. 16. sep. 2002

Der er efterhånden kommet ca. 50 bøger i denne serie. Her drejer det sig om vort gamle fædreland. På forsiden ses et flot, farvemættet foto med et meget dansk motiv, Nyhavn. Bogen fortæller om istiderne, stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, politik, danskernes levevis før og nu, dyr, berømte danskere, Grønland og Færøerne og om nye tider. Der findes også en faktaside og et stikordsregister. Bogen er forsynet med gode fotografier, tegninger og kort. Den verssatte tekst er sat med ret store typer, og sammensatte ord deles med bindestreg. Det er naturligvis begrænset, hvor meget stof man kan have med i en letlæsningsbog, men jeg synes, at udvalget er ganske fornuftigt. Bogen kan læses fra begyndelsen af 3. klasse. Den kan bl.a. benyttes i forbindelse med fagligt læsekursus og til undervisning af tosprogede elever.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. sep. 2002

af

af

Birgit Hald

d. 16. sep. 2002

Det nye bind i den letlæste serie De små fagbøger giver en god all-round introduktion til Danmark og det danske samfund. Bogen kommer fint rundt om de vigtigste emner og bringer mange relevante oplysninger på et generelt plan. Teksten der er verssat og skrevet i et enkelt sprog med korte sætninger og delestreger i sammensatte ord, kan læses fra ca. 7 år. Den er beundringsværdigt velskrevet og henvender sig direkte til læseren, bl.a. med aktiverende spørgsmål undervejs. Alle opslag er flot illustreret med enten klare, sigende farvefotos eller - især i forbindelse med de historiske afsnit - tegninger i douce farver. Efter en indledning med placering af Danmark på verdenskortet og et kort over Danmark med de vigtigste stednavne følger kapitler om Danmarks historie, land og by, styre, produktion, velfærd, dyreliv og berømte danskere fra vore pengesedler. Afslutningsvis omtales Grønland og Færøerne, og bagest er der en side med fakta om Danmark, et stikordsregister samt henvisninger til andre relevante titler i serien og dennes hjemmeside. Forsiden er flot og appellerende med et farvefoto af gamle træskibe i Nyhavn i solskin. I børnebiblioteket findes kun Danmark: vort eget land fra 1990 til oplæsning for samme målgruppe.


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2010

af

af

Marianne Andreasen

d. 13. jan. 2010

I serien De store fagbøger kan denne også læses selvstændigt eller bruges til undervisning, faglig læsning og emne-og projektopgaver fra ca. 4.-6. klasse samt til ældre elever med læsevanskeligheder. I undervisning eller som almen orientering om Danmark også for nydanskere vil bogen være særdeles velegnet.

I indledningen bliver Danmark præsenteret med beliggenhed, som et kongerige og velfærdssamfund. I 21 opslag følger så en fremstilling af landet, først topografien, et land skabt af is og en beskrivelse af de første danskere fra stenalder til vikingetid, middelalder med reformation, enevælde og koloniherredømme til stavnsbåndets ophævelse og Grundloven i 1849. Derefter besættelsen, indvandringen, baggrunden herfor og diskriminationen. Desuden velfærdssamfundet fra vugge til grav, samt Danmark i Verdenssamfundet. Også om klima, dyre- og planteliv og næringsliv. Bogen er gennemillustreret med flotte fotos, tegninger, diagrammer og malerier. Der er mange bokse med ekstra, interessante oplysninger. Den slutter med årstalsliste, stikord og litteratur- og webhenvisninger.

Geografforlaget udgav i 2007 Jeg læser om Danmark. Den er væsentlig lettere at læse end denne udgivelse, men er noget af det nyeste specifikt om Danmark for de yngre læsere.

Bogen giver en glimrende, allround beskrivelse af Danmark. Nok er bogen på relativt få sider, men den kommer rigtigt godt rundt om emnet og kan bruges af et bredt publikum både i skole- og børnebiblioteksregi.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. nov. 2012

af

af

Poul Wibbert Esberg

d. 20. nov. 2012

Hæftet retter sig som de mange andre i den velkendte serie mod de 7-11-årige og anvendes til faglig læsning, små emneopgaver eller lystlæsning.

Der er tale om revision af udgaven fra 2002 med samme titel. Det viser sig i en let ændret typografi, en opdatering af de faktuelle oplysninger og flytning og udskiftning af flere fotos. Teksten er ud over opdateringerne også ændret i et par afsnit, så der er et afsnit om danske soldater i udlandet og et om Øresundsbroen og -regionen. Pengesedlerne er skiftet ud, og et afsnit om berømte danskere er fjernet. Helt overordnet fremstår udgaven som en gennemarbejdet ny udgave og så alligevel som den gamle kendte med historiske og geografiske afsnit, kort, styre- og samfundsform mv.

I 2006 udkom hæftet fra 2002 i et nyt oplag, så behovet for at få denne nye opdaterede udgave af hæftet om vort eget land var indlysende.

Hæftet lever til fulde op til standarden i serien, og den nænsomme, men alligevel gennemgribende opdatering er lykkedes fint.