Bøger / faglitteratur / bibliografier

Danmarks døde kirker : middelalderens nedlagte kirker


Beskrivelse


Præsentation af 456 døde kirker fordelt over hele landet. Gennem en inddeling af perioden ca. 700-2018 i seks tidsafsnit gives en indføring i, hvem der stod bag byggeriet og nedlæggelsen af sogne-, kloster- og hospitalskirkerne samt hvorfor kirkerne blev opgivet.

Anmeldelser (2)