Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Danmarkshistorie - det 20. og 21. århundrede


Beskrivelse


Denne bog fortæller gennem 11 rigt illustrerede kapitler en historie om det 20. og 21. århundredes danmarkshistorie. - De første kapitler fortæller om optakten til det 20. århundrede med industrialiseringen og de folkelige bevægelser i det 19. århundrede; om vejen til demokrati og om Systemskiftet ved århundredeskiftet. - Kapitlerne om besættelsestiden og den kolde krig giver nye vinkler til perioden 1940-1945 og om Danmark og Østeuropa under den kolde krig. - Bogens EU-stof behandler betydningen af Danmarks medlemskab siden optagelsen. - Perioden efter murens fald er i øvrigt behandlet i temaer som indvandringens historie, ytringsfrihed og terrorisme, Danmark og Europa samt Danmark som international aktør. - Bogen slutter med et kapitel om historisk metode, der også rummer en værktøjskasse med gode redskaber til eleverne.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. apr. 2014

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 10. apr. 2014

For historisk interesserede, der søger et oversigtsværk. Til undervisnings- og opgavebrug fra og med gymnasieniveau.

Lettere omarbejdet og forkortet udg. af Danmarkshistorie : dannelse og forandring, der er skrevet af samme team af forfattere. Den nye bog er et oversigtsværk og en grundbog, der i 11 kronologiske og tematiske kapitler præsenterer den nyere danmarkshistorie. Målrettet og oplagt til undervisningen på gymnasieniveau. Bogens tematik starter med "Industrialiseringen" som overskrift og fortsætter med overskrifter som "Besættelsen", "Industrisamfund og velfærdsstat", "Danmark og den kolde krig", "Danmark som international aktør" og "Indvandringens historie - på vej mod det multikulturelle samfund?" Efter hvert tematiske kapitel er der nyttig kildeoversigt. Sidste kapitel med tidsperspektivet 1960-2013 spørger." Er Danmarkshistorien slut?" Flere af kapitlerne indledes af en kort verdenshistorisk redegørelse. Det gør forfatterne fornuftigt nok fordi "Danmarks historie har altid udviklet sig under påvirkning af - og i samspil med - udviklingen i den øvrige verden, navnlig Europa".

Et andet oversigtsværk er fx Danmarkshistorie i et globalt perspektiv fra 2008 og naturligvis forfatternes egen mere omfattende Danmarkshistorie : dannelse og forandring fra 2014.

Godt fungerende historisk oversigtsværk især til undervisningsbrug, men også med interesserede læsere på de fleste biblioteker.