Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel


Beskrivelse


Introduktion til erindringshistorie og hjælp til at besvare hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik. For historieundervisning på de gymnasiale uddannelser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2014

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 13. nov. 2014

Hvordan skabes vores fælles erindring, og hvad er det for metoder man bruger til at arbejde med erindringshistorie? Til historieundervisningen og opgaveskrivning i gymnasiet i almindelighed og i undervisningen af de ældste elever på STX i særdeleshed, men vil også kunne bruges af folkeskolens ældste klasser.

Forfatterne til denne undervisningsbog i erindringshistorie, er begge gymnasielærere. Deres mål er at udvikle elevernes forståelse af erindringens og historieskrivningens betydning for vores opfattelse af fortiden. Bogen indledes med et teoretisk afsnit, men koncentrerer sig derefter om at beskrive og metodetolke tre vigtige begivenheder/perioder i dansk historie: vikingetiden, krigen 1864 og besættelsen. Bogen er fyldt med illustrationer, tabeller og en del længere citater af både historikere og ikkehistorikere, som har relevans til teksten, men den er uden registre, noter eller litteraturliste.

Velskrevet, undervisningsspecifik bog, der appellerer til diskussion om og refleksion over forholdet mellem erindring og historieskrivning på et teoretisk og konkret niveau.

Kjeldstadlis Fortiden er ikke hvad den har væretErindringssteder i Danmark er en introduktion til historiefaget på et højt fagligt niveau, mens Adriansen Erindringssteder i Danmark er et godt bud på konkret erindringshistorieKjeldstadlis Fortiden er ikke hvad den har været er en introduktion til historiefaget på et højt fagligt niveau, mens Adriansen er et godt bud på konkret erindringshistorie.