Bøger / faglitteratur / essays

Dannelse : en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering


Beskrivelse


Idealet er ikke at blive mere performativ, kompetent og konkurrencedygtig, men at blive bedre til at tænke, forstå og komme verden nysgerrigt og sensitivt i møde.“ (...) „Dannelse handler om meget andet end at være god til at læse bøger og at kunne nedskrive sine tanker. Dannelse er at åbne sluserne for begivenheden og sanseligheden – og at lade tanken møde og blive formet af verden.“ (...) „Dannelse består ikke mindst i retten til at fordybe sig hele livet igennem. Dannelse er afkaldet på blot at lade sig nøje med forhastede faglige udløsninger. Vejen til dannelse hænger med filosoffen Peter Sloterdijks ord sammen med forundrings- og beundringsøvelser over for kunst og kultur, alt det der ikke nødvendigvis ligner os selv, og som vi ikke selv har skabt; men som formår at anfægte os og åbne os over for verden. Dannelse er kampen mod den dovne, veltilfredse og tilpassede masse i os selv. Dannelse er at rejse små vertikaler af kvalitet i et horisontalt pløre af indifferens, nivellering og forbrug.“.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2014

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 25. feb. 2014

Bogen henvender sig fortrinsvis til ansatte og studerende inden for uddannelses- og kultursektoren.

Forfatteren er lektor ved DPU og har skrevet en håndfuld lignende akademiske bøger, bl.a. kredsende om kognition. Denne bog er essayistisk om dannnelsesbegrebets idehistorie, definitioner, forestillinger, livssyn m.m. Især inddrager han tyske filosoffer fra Kant til Sloterdijk og Ziehe. Bogen kritiserer bl.a. nytte-, konkurrence- og forbrugeraspektet. Han sætter heroverfor nutidens dannelse som noget der skal manøvrere under hastigt ændrede forhold. Han konkluderer at dannelse er ubunden og autonom, det modsatte af at blive gjort dum og uværdig. Den skal gøre os bedre til at tænke, forstå og kommunikere og komme verden nysgerrigt og sensitivt i møde. Bogen er letforståelig.

Der findes enkelte andre bøger om dannelse hvis indgangsvinkel er som denne, fx Vild med dannelse, 2008.

Den lille bog giver med et historisk vy over begrebet dannelse en definition af forfatterens bud på, hvad dannelse kan være og skal gå ud på i nutidens samfund.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 25. feb. 2014

af

af

Gunnar Green

d. 25. feb. 2014


Dansk pædagogisk tidsskrift

2014, nr. 3

af

af

Siggi Kaldan

2014, nr. 3