Bøger / faglitteratur

Dannelsen af jordskorpens bjergarter og malmforekomster : en introduktion til de geologiske ressourcer