Bøger / faglitteratur / bibliografier

Dansk demokrati og politik 1973-2015 i en verden i hastig forandring


Beskrivelse


En nuanceret beskrivelse og analyse af, hvordan det danske demokrati har forandret sig i tiden fra Danmarks indtræden i EF og til nu. Fokus er på, hvor megen politisk magt befolkningen, Folketinget, regeringen og andre institutioner/organisationer har. Har det danske demokrati udviklet sig til et demokrati uden folk, som det er blevet hævdet? Hvor ligger magten? Konklusionen er, at styret fungerer effektivt, men at regeringen og administrationen er blevet så magtfulde, at demokratiet er ved at blive udhulet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. jan. 2016

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 21. jan. 2016

Gennemgang af dansk folketingspolitik mellem 1973 og 2015 for gymnasiet og andre interesserede.

Forfatteren er cand. mag. i historie og forfatter til lærebøger om demokrati og grundlovens tilblivelse. 3/4 af bogen er en kronologisk gennemgang af forskellige regeringers økonomiske politik, forlig, regeringskonstellationer, forholdet til EF/EU, samt enkeltsager som Tamilsagen. Den sidste fjerdedel gennemgår hvordan de politiske aktørers rolle har ændret sig siden 1973, fx magtfordelingen mellem Folketing, regering, partier og embedsmænd. En gennemgående tråd er hvordan demokratiet udfolder sig. Illustreret med spredte fotoer i fotokopikvalitet.

Gennemgangen giver de vigtigste overskrifter og overblik over hvad der skete i Christiansborgpolitik og minder lidt om hvad der også fokuseres på i medierne. Alt i alt en veldisponeret appetitvækker og oversigt over emnet og tillige sprogligt let tilgængelig for målgruppen og andre politiske interesserede på begynderplan.

Bogen er den første som dækker emnet helt op til 2015. Den er mere let tilgængelig og spiselig end Lars Billes kroniksamlinger, som omfatter femårsperioder senest Blå eller rød eller -? fra 2014.