Bøger / faglitteratur / grammatikker

Dansk grammatik


Beskrivelse


Der anvendes en mængde grammatiker i det danske uddannelsessystem, men først med denne bog foreligger en grammatik, der både favner morfologi, ordklasser, syntaks og semantik. Dansk grammatik er beregnet til studerende på videregående uddannelser, men henvender sig også til alle andre, der vil erhverve sig en grundlæggende, men samtidig omfattende viden om det danske sprogs opbygning. Bogen, der afspejler den moderne internationale lingvistik, er ikke blot beskrivende, men forsøger at forklare de mekanismer, der gemmer sig bag de regler, vi som sprogbrugere forsøger at overholde. Dansk grammatik kan benyttes til hele, selvstændige studier, men et udførligt indeks gør det ligeledes muligt at anvende bogen som opslagsbog. Bogen udkom første gang i 2005 og har siden etableret sig som et standardværk på de højere læreanstalter. Med denne reviderede tredjeudgave føres den up to date med gældende dansk retskrivning, ligesom den nu indeholder henvisninger til anden referencelitteratur og ressourcer på nettet.