Bøger / faglitteratur

Dansk, kultur og kommunikation


Beskrivelse


Om samspillet mellem sprog, kultur, litteratur, kommunikation og identitetsdannelse i et videnssamfund.