Bøger / faglitteratur / håndbøger

Dansk litteraturs historie. Bind 1 : 1100-1800


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Marianne Majgaard Jensen

2007

Ny fem-binds dansk litteraturhistorie til alment interesserede voksne ud over målgruppen af elever/studerende fra gymnasieniveau.

Bd. 4 (1920-1960) og bd. 5 (1960-2000) kom sidste år, og nu følger bd. 1 (årene 1100-1800). Stoffet er delt i tre perioder, nemlig middelalder, renæssance og oplysning. Der er vægt på forståelighed og formidling af stoffet, og der er mange gode illustrationer. Litteraturen bliver sat ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng, og der er gjort meget ud af at begrunde valg og vinkler. (Fx defineres litteratur som tekster i bøger, så runer og mundtlige fortælleformer er ikke med, og årene 1770-1800 kaldes Individualismens tid i stedet for blot at ses som senklassicisme eller førromantik). God, overskuelig indholdsfortegnelse, navne- og titelregister samt litteraturlister.

Den historiske kontekst vægtes, perspektivet er europæisk frem for nordisk, og nyere litteratur vægtes frem for den ældre. Formidlingen er i højsædet frem for det lærebogsprægede/akademiske. Gyldendals 9-binds Dansk litteraturhistorie 1983-85 (3. udg. 2000) har en litteratursociologisk tilgang, Politikens 6-binds Dansk litteratur historie fra 1976-77 har fokus på forfattere, og Pil Dahlerups 2-binds torso Dansk litteratur : middelalder, 1998, har en æstetisk, eksistentiel vinkel.

Fin samlet indgang til ældre dansk litteratur set i historisk/kulturhistorisk sammenhæng. Vægt på formidling og forståelighed. Supplerer glimrende de øvrige litteraturhistorier.


Jyllands-posten

d. 7. nov. 2007

af

af

Jakob Levinsen

d. 7. nov. 2007


Politiken

d. 7. nov. 2007

af

af

Mikkel Bruun Zangenberg

d. 7. nov. 2007


Berlingske tidende

d. 22. dec. 2007

af

af

Per Krogh Hansen

d. 22. dec. 2007


Kristeligt dagblad

d. 7. nov. 2007

af

af

Anders Juhl Rasmussen

d. 7. nov. 2007


Standart

Årg. 22, nr. 1 (2008)

af

af

Svend Erik Larsen

Årg. 22, nr. 1 (2008)


Kritik

Årg. 43, nr. 195 (2010)

af

af

Anne-Marie Mai

Årg. 43, nr. 195 (2010)


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 5 (2008)

af

af

Niels Martinov

Årg. 91, nr. 5 (2008)