Bøger / faglitteratur

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år er et dansk materiale til brug i det pædagogiske arbejde. Udviklet i samarbejde med to danske eksperter i pædagogisk psykologi og neuopsykologi, Anne Vibeke Fleischer og Dorte Damm. Materialet er et enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kompetencer og udviklingspotentialer - sådan som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø.Materialet har sammenhæng med læreplanlovens seks temaområder og kan bruges i det pædagogiske arbejde med barnet og til at understøtte samarbejdet med forældrene.Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år har været igennem en landsdækkende afprøvning på 28 institutioner geografisk fordelt i alle regioner af Danmark. Afprøvningen er foretaget med børn i såvel ´normalområdet´, som børn med særlige behov´. Alle spørgeskemaerne findes i et online scoringsprogram, hvor alle svar kan plottes ind, så trinværdier og samlede værdier udregnes, og der automatisk genereres en udviklingsprofil på det enkelte barn.

Anmeldelser (3)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 3 (2013)

af

af

Poul Skaarup Jensen

Årg. 50, nr. 3 (2013)