Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk privatret


Beskrivelse


Intet samfund kan i længden opretholdes uden retsregler, idet retsreglerne skaber tryghed ved at begrænse den enkeltes valgmuligheder og dermed gøre andres adfærd forudberegnelig. Retsreglerne kan ikke blot anvendes til at løse konflikter, som er opstået. De forebygger også, at konflikter overhovedet opstår. "Dansk Privatret" foreligger hermed i en revideret og ajourført 18. udgave. Fremstillingen samler de forskellige love, der samlet betragtes som privatret. Privatretten opfattes som omfattende retsforholdet mellem de enkelte medlemmer af samfundet. Privatrettens regler er i hovedsagen givet til værn af den enkeltes private interesser. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved handelshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvise brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over de enkelte retsområder, eksempelvis aftaler og erstatning, familie- og arveret, kreditret, særlige kontrakttyper etc.