Bøger / faglitteratur

Dansk rutebilhistorie


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. maj 2003

af

af

Morten Bagger

d. 6. maj 2003

Forfatteren er journalist og har efter grundig research skrevet bogen om de danske rutebiler fra 1903-2003. De mange private vognmænd, der kørte med ruterne i 1910-30 fik efterhånden hård konkurrence fra DSB og privatbanerne, der også ville have rutebiler. Efter krigen blev en del vognmænd entreprenører for amternes trafikselskaber. I 90'erne skulle alle ruter i licitation, og det betød, at de store udenlandske selskaber som Arriva og Connex udkonkurrerede mange danske selskaber, mens DSB-busserne gik til i Combus-skandalerne. Bogen kan bruges til opgaver om kollektiv trafikpolitik og er selvfølgelig oplagt for alle med interesse for buskørsel og rutebiler. Der er mange fotos, bl.a. taget af Vendeldorf, der er meget bedre til at skrive end fotografere. Litteraturliste og register slutter den nydelige bog, der i udstyr minder om Mogens Damkiers bilhistoriske bøger. Det er ganske interessant at læse om, hvordan de mangefarvede rutebiler her i Storkøbenhavn alle endte med at være HT-gule og ejet af udenlandske firmaer, som har sparet en del på driftsudgifterne.


Bibliotekernes vurdering

d. 15. apr. 2014

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 15. apr. 2014

Til opgaveskrivning og alle med interesse for buskørsel og rutebiler.

I 1903, hvor dagvogne og den nye jernbane delte persontransporten mellem sig, startede den første danske rutebil. Det fremsynede forsøg gik dog bl.a. pga. de første automobilers upålidelighed i vasken. Men private aktører så trods og konstant politisk uvilje og et hav af administrative benspænd stadig mulighederne, og rutebiler blomstrede i 1920'erne, hvor pionerer for egen risiko lagde grunden til det netværk af kollektiv trafik, vi kender i dag. Efter 1930'erne blev en del afløst af privatbaner og især DSB. De sidste var sammen med de store kommuner hårde konkurrenter med offentlige midler i ryggen, som tvang de private til at organisere sig i LDB (landssammenslutningen af Danmarks Bilruter). Efter krigen blev en del vognmænd entreprenører for amternes trafikselskaber, mens DSB-busserne gik til i Combus-skandalerne, som sammen med Ribus får en grundig behandling. Det private initiativ sejrede, men de danske aktører omkom i den lange proces, så det blev multinationale transportkoncerner som Arriva og Connex, der med licitationer i 1990'erne tog over. Bogen opruller forløbet i en udmærket journalistisk fremstilling, der dog skæmmes af en kritisabel utydelig s/h billedside.

Titlen er den eneste brede dækning af emnet og en let revideret udgave af den tidligere: Dansk rutebilhistorie, 2003 og kan evt. erstatte denne.

En let revideret udgave af en tidligere bog fra 2003, som efter skøn og udlån kan erstatte denne.


Information

d. 4. juni 2003

af

af

Kristen Bjørnkjær

d. 4. juni 2003


Jernbanen

Årg. 41, nr. 5 (2003)

af

af

Steffen Dresler

Årg. 41, nr. 5 (2003)


Bogmarkedet

Årg. 149, nr. 10 (2003)

af

af

Jannik Lunn

Årg. 149, nr. 10 (2003)