Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk selskabsret. Bind 3 : Interessentskaber


Beskrivelse


Dansk selskabsret er et værk i foreløbigt tre bind, der beskriver de forskellige typer af selskabsformer, der kendes i dansk ret. Dansk Selskabsret, 4. udgave indeholder den største samlede fremstilling af de selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i Danmark. I denne 4. udgave beskrives de i hovedsagen ulovfæstede selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i dansk ret. Interessentskabet danner ramme om erhvervsdrivende virksomheder fra partnerskaber i liberale erhverv over skattemæssigt begrundede samvirker til entreprenørfællesskaber mellem store virksomheder. Fremstillingen indeholder tillige en beskrivelse af de med interessentskabet beslægtede selskabsformer, herunder Europæiske Økonomiske Firmagrupper og partrederier.

Anmeldelser (5)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2004, nr. 3

af

af

Paul Krüger Andersen

2004, nr. 3


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 138, nr. 43 (2004)

af

af

Erik Werlauff

Årg. 138, nr. 43 (2004)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2011, nr. 4

af

af

Paul Krüger Andersen

2011, nr. 4


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2022, nr. 1

af

af

Carsten Fode

2022, nr. 1


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2015, nr. 4

af

af

Paul Krüger Andersen

2015, nr. 4