Bøger / faglitteratur / statistikker

Dansk velfærdshistorie. Bind 2 : Mellem skøn og ret : 1898-1933


Beskrivelse


I mellem skøn og ret fortælle om uddifferentieringen ved gennemførelse af hjælpekasseloven (1907), loven om arbejdsløshedsforsikring (1907) og invalideforsikringsloven (1921). Samtidig fortsatte udskillelsen fra enhedsforsørgelsen inden for fattigloven selv, mens de, der stod tilbage som fattiglovsklientel, i det store og hele blev behandlet efter de gamle principper. Samtidig tager dette bind fat om familiepolitikkens blandede landhandel, der i den traditionelle velfærdshistorie har været et noget forsømt område. Udskillelsen fra fattigloven er et centralt spor, men mindst lige så vigtige er to andre temaer: For det første valget mellem forsikring og forsørgelse og for det andet valget mellem skøn og ret. Alle tre temaer gav anledning til grundlæggende diskussioner om de ideologiske spørgsmål, som både dengang og i dag er centrale for såvel kritikere som forsvarere af velfærdsstaten.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. sep. 2011

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 26. sep. 2011

Den primære målgruppe er forskere og studerende på højere læreanstalter samt politisk og historisk interesserede.

2. af i alt 6 bind om det danske velfærdssamfunds historie. Dette omfangsrige bind dækker perioden fra 1898 hvor Lov om ulykkesforsikring vedtages til 1933, hvor socialminister K.K. Steinckes socialreform gennemføres. Udover en generel beskrivelse af samfundsforholdene er der kapitler om idestrømninger, fattiglovgivning, alderdomsforsørgelse, syge-, ulykkes-, arbejdsløsheds- og invalideforsikring, Børnesagen, dansk familiepolitik og en udførlig sammenfatning og perspektivering. Endelig rummer bogen en oversigt over periodens ministerier samt diverse referencer og personregister. Et uhyre kompetent værk skrevet af førende forskere inden for området.

Bogen har nogenlunde samme opbygning som 1. bind. Af mange andre værker af mindre omfang om det danske velfærdssamfund kan nævnes Den danske velfærdsstats historie, 2004 og Gunnar Viby Mogensen: Det danske velfærdssamfunds historie, 2010.

2. af 6 planlagte bind om dansk velfærdshistorie. En grundig og systematisk historisk oversigt som skildrer udviklingen fra en socialhjælpsstat til en socialsikringsstat.


Berlingske tidende

d. 6. jan. 2012

af

af

Mogens Rüdiger

d. 6. jan. 2012


Weekendavisen

d. 28. okt. 2011

af

af

Arne Hardis

d. 28. okt. 2011


Arbejderhistorie

2012, nr. 3

af

af

Knud Knudsen

2012, nr. 3Informationer og udgaver