Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Danske i USA 1850-2000 : en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. juni 2005

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 15. juni 2005

Dette omfattende hovedværk er en pendant til Hvidt: Flugten til Amerika, 1971. Men mens Hvidt beskæftigede sig med udvandrerne, går man her i dybden med danskerne som indvandrere. Indvandringen til USA var samlet på omk. 450.000, og 1990 var her registreret mere end 1.6 mil. personer med danske rødder - et meget højt tal ift. Danmarks befolkning på 5 mil. Bogen bygger hovedsagelig på U.S. Census - folketællinger, der siden 1790 gennemførtes hvert 10. år og som med deres detaljerede oplysninger udgør værdifuldt kildemateriale. Bogen er kronologisk opdelt. Først den historiske ramme efterfulgt af pionererne, den tidlige indvandring, højdepunktet 1900-1920, anden generation, efterkommerne og de lange linier. Hvert afsnit indledes med en ramme med politisk/økonomisk historie og generel indvandringsdemografi. Herefter går man i dybden omk. danskerne. Hvor boede de, - land/by, stater etc. - hvor var de beskæftiget, fordeling på køn, valg af ægtefælle samt mønsteret ift. andre nationaliteter. Bogen er tekstmættet og ill. med grafer, tabeller og kort. Fremstillingen er på ret højt abstraktionsniveau. Vinklen primært demografisk, og målgruppen er fortrinsvis videregående historisk interesserede. Men både den historiske indledning og rammeoplysningerne i de kronologiske kapitler er dog til dels anvendelige til fx gymnasieopgaver. Et særdeles væsentligt stykke dansk forskerarbejde.


Weekendavisen

d. 20. maj 2005

af

af

Frede Vestergaard

d. 20. maj 2005


Berlingske tidende

d. 13. aug. 2005

af

af

Kristian Hvidt

d. 13. aug. 2005


Fortid og nutid

2006, h. 2

af

af

Jørn Brøndal

2006, h. 2


Personalhistorisk tidsskrift

2006, nr. 2

af

af

Adam Lindgreen

2006, nr. 2