Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Danskernes kompetencer : danske resultater af OECD's PIAAC-undersøgelse


Beskrivelse


Kortfattet omtale af resultaterne af en undersøgelse af voksne danskeres kompentecer inden for læsning, regning og problemløsning med IT.