Bøger / faglitteratur

Danskernes pensionsopsparinger : en deskriptiv analyse


Beskrivelse


Rapporten afdækker, hvor meget og via hvilke ordninger danskerne sparer op til alderdommen og hvordan pensionsformuen og indbetalingerne fordeler sig på forskellige grupper af befolkningen.