Bøger / faglitteratur

DDR's historie


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. okt. 2009

af

af

Hans Michelsen

d. 30. okt. 2009

Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i Europas moderne historie og naturligvis især DDRs.

Bogen giver en historisk beskrivelse af Tysklands deling efter 2. verdenskrig, og hvorledes landet inden for få år udviklede sig til to stater med vidt forskellige samfundssystemer. Under ledelse af Tysklands Socialistiske Enhedsparti, SED, der i realiteten var et kommunistisk parti, udviklede DDR sig til et socialistisk mønstersamfund. Efter opførelsen af muren i 1961 konsoliderede DDR sig i relativ velstand. I slutningen af firserne tårnede problemerne sig imidlertid op, og partiledelsen mistede kontrollen over staten. Overraskende åbnede regimet grænserne i november 1989, og det viste sig hurtigt, at hverken parti eller stat var i stand til at overleve. Forfatteren er tysk samtidshistoriker med speciale i DDR.

Der kommer i 20 året for murens fald en del titler, der helt eller delvis omfatter DDRs historie: Lykke Friis Østers på Kempinski, 2009, Per Øhrgaard Tyskland - Europas hjerte, 2009 og Michael Klos DDR 1949-1989 : Den virkeliggjorte socialisme?, 2006. I øvrigt afsluttes nærværende bog med en omfattende, kommenteret liste over litteratur og kilder (herunder internetressourcer) til forskning i DDRs historie.

Bogen går kronologisk frem, og læseren får en nemt læst beskrivelse af DDR oversat til dansk efter bogens 4. udgave. Oversættelsen bærer dog præg af sit tyske ophav. Udgiveren har følt det nødvendigt at skrive et tillæg om DDRs øverste politiske organer og kommentere teksten undervejs.


Jyllands-posten

d. 5. nov. 2009

af

af

Bent Jensen

d. 5. nov. 2009


Weekendavisen

d. 13. nov. 2009

af

af

Peter Tudvad

d. 13. nov. 2009


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 185 (2010)

af

Nr. 185 (2010)Informationer og udgaver