Bøger / faglitteratur

De danske mur- og betonerhverv : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende indenfor håndværk og industri i mur-, sten- og betonerhvervene. Bind 2