Bøger / faglitteratur til børn

De gode læringsmål


Beskrivelse


Om hvordan læringsmål kan skærpe skolens opmærksomhed på undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læringsprogression. Læringsmål skal beskrive, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, ifølge forfatteren, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. maj 2015

af

af

Boy Olesen

d. 11. maj 2015

For lærere, ledere, pædagoger, studerende og andre med interesse for undervisning, er der her en meget anvendelig bog, til støtte for og inspiration til, skolereformens krav om læringsmål for såvel den enkelte som for undervisningen generelt.

Hvad målet er for undervisningen, og hvad man ønsker eleverne opnår og får ud af undervisningen, og hvad det reelt er eleverne skal lære, er omdrejningspunktet for denne bog. Der skal være tydelige mål som eleven forstår, og har medejerskab til, og målene skal kunne danne grundlag for vurdering og feedback. Man skal bevæge sig fra aktivitetsmål til læringsmål eller fra "lave" til lære. Der redegøres for forskellige typer af mål, og der gives et konkret eksempel på en faglig læseplan. Begrebet tjekliste lanceres. I afsnittet, "Tydelige mål og taksonomier" er der en række forskellige eksempler fra forskellige fag, ligesom der gives eksempler på sociale og personlige mål.

En særdeles vigtig og god bog, der i et letforståeligt sprog, giver konkrete brugbare eksempler på, hvordan man lever op til kravet om mål, som et styrende element i skolen. Bogens forslag og eksempler, kan direkte afprøves i undervisningen, ligesom der gives gode begrundelser for forslagene. Ingen tvivl om at mange undervisere vil finde glæde i denne bog.

Kan sammenlignes med Læringsmål og læringsmåder.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 14. mar. 2016

af

af

Helge Christiansen

d. 14. mar. 2016


Danske kommuner

Årg. 46, nr. 16 (2015)

af

af

Grethe Andersen

Årg. 46, nr. 16 (2015)