Bøger

De nazistiske koncentrationslejre : studier og bibliografi


Beskrivelse


Therkel Stræde har samlet en række bidrag fra fire generationer af KZ-forskere; fra første generations overlevende vidner, til fjerde og yngste generation, der i fremtiden skal tegne den danske forskning. Bogen har særligt fokus på danske fangers og vogteres skæbner i udryddelseslejrene. Den indeholder artikler om lejrenes historie, om de danske SS-vagter i lejrene, om de danske fangers skæbne, om billedet af lejrene i de danske medier før og under krigen, om både fangernes og vogternes psykologiske reaktioner og strategier, m.m. Bogen afsluttes med en enestående bibliografi over dansksproget litteratur om emnet fra 1933 og frem til i dag.

Informationer og udgaver