Bøger / faglitteratur

De nye læreplaner - introduktion samt de første eksempler og erfaringer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Hvad loven siger om de nye, styrkede pædagogiske læreplaner (Hvem den pædagogiske læreplan skal udarbejdes til og hvornår den skal være implementerert ; Hvad læreplanen skal indeholde ; Hvad der er nyt og hvad der er de gennemgående "overordnede begreber : Pædagogisk læringsmiljø - dannelse - forældresamarbejde - omsorg - børnemiljø ; De tre centrale dele ; De 6 læreplanstemaer ; Samarbejde med forældre om børns læring ; Udsatte børn ; Dokumentation og eveluering). Dorthe Filtenborg: Udarbejdelse af en ny, styrket pædagogisk læreplan. Trine Munkøe: En styrket læreplan skal give mening i praksis. Britt Thomsen: Vores nye læreplan bygger på, hvad børn der klarer sig godt i livet, skal være gode til. Institutionen der var i god tid. Annette Wilhjelm Jahn: En bog om at træde i Klods-Hans' spor. Rikke Eline Wendt: Vi styrker implemeteringen af de nye pædagogiske læreplaner gennem formidling af forskning i refleksionsrum. Helle Bach: Læreplaner skal udføres via sanser - herunder ikke mindst kram. "Min læringshistorie" er afhængig af de voksne! / Sine Hudecek og Kristina Avenstrup. Bennyë D. Austring: Sommerfuglemodellen. Rikke Lie Halberg: "Rimhelten Halfdan!" - med børnehaven på museum! "Det trækker bare, det gør det altså" / Rikke Kamedula Skovsbo og Martin Larsen. På tur i naturen - naturen som ekstra læringsrum / Anna Klokker og Louise Nielsen. Iben Due Lund: Øhh, hvor er legepladsen? Gitte Schrøder-Jørgensen: Mogens myre og hans familie skal til fest ovre på den anden side af en lille å - hvad gør de nu? : et scienceforløb. Marianne Toftelund Hansen: Nye læreplaner satte os på sporet af det børn er gode til - nemlig at undre sig!


Informationer og udgaver