Bøger / faglitteratur

De Satans kvinder : en heksehistorie


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Martin Hjelmborg

d. 18. dec. 2018

Bogen handler om hekse og -forfølgelser med særlig vægt på danske forhold og anlægger et kritisk syn på den eksisterende litteratur om emnet, især den, der er brugt i undervisningsøjemed ifolkeskolen og gymnasiet. Disse bøger har især fokuseret på de anklagede 'hekses' tilståelser, men Thiedecke betragter i stedet heksenes anklagere og det samfund, de repræsenterede. Irenæssancetiden, hvor heksejagterne kulminerede, var der store omvæltninger i verdensbilledet og religionen. Den heraf afledte utryghed skabte et behov for syndebukke. Med eksempler frahekseprocesser i Danmark vises lovgivning, retspraksis og domme, samt forklaring på, hvorfor man betragtede hekse som en realitet. Derefter følger et polemisk indlæg om teorierne i den modernelitteratur om hekse og til slut lidt om moderne heksetro/kult. De mange sort/hvide illustrationer dækker indholdet præcist. Som typisk skolebog (lidt kedelig lay-out) er den i bibliotekssammenhængvelegnet til opgaver for skolebørn fra 6.-7.klassetrin, men ligger i øvrigt tæt op ad Mysteriet om Heksen, 1989, bortset fra de polemiske afsnit. Som bog til okkult interesserede børn og unge erbogen ikke særligt anvendelig. Indhold, forord, litt.liste.


Noter / Foreningen af Gymnasie- og HF-lærere i Historie

Nr. 107 (1991)

af

af

Susanne Vork

Nr. 107 (1991)