Bøger / faglitteratur

De stærke samfund : social kapital i Skandinavien


Beskrivelse


Gennemgang af de centrale elementer i social kapital med vægt på tillid og foreningsnetværk. Om hvordan den sociale kapital har udviklet sig, og om hvilken betydning social kapital har haft for demokrati, innovation og vækst.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. mar. 2013

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 15. mar. 2013

Bogens primære målgruppe er sociologer, politologer og andre med interesse for samfundsorienterede emner.

Forfatteren er lektor i politisk sociologi ved Aalborg Universitet, og bogen er et resultat af et forskningsprojekt om tillid. Social kapital er et forholdsvist nyt begreb, og forfatteren fokuserer i bogens 4 dele på 3 former hvor tillid og sociale netværk behandles mest grundig, mens generelle gensidighedsnormer, som omhandler normer for hvordan vi omgås ikke forskningsmæssigt fylder så meget. I bogen undersøges Skandinavien hvor den sociale kapital ligger i top, og hvilken forskel den sociale kapital gør i forhold til at stimulere samarbejde, i forhold til demokratiudvikling, økonomisk vækst, innovation og sammenhængskraft i samfundet. Diverse figurer og tabeller underbygger forfatterens tese om social kapital som et vigtigt element i udviklingen af stærke og socialt velfungerende samfund.

Flere bøger behandler social kapital. Nævnes kan Social kapital : en introduktion, 2006, Social kapital som teori og praksis, 2007, en mere virksomhedsorienteret bog er Virksomhedens sociale kapital : hvidbog, 2008, og Jan Møllers Et varmt og venligt samfund - hvordan?, 2010.

En forskningsbaseret afdækning af begrebet social kapital med fokus på Skandinavien og hvilken betydning social kapital har for generel samfundsudvikling.


Danske kommuner

Årg. 44, nr. 13 (2013)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 44, nr. 13 (2013)


Weekendavisen

d. 12. apr. 2013

af

af

Kai Sørlander

d. 12. apr. 2013