Bøger / faglitteratur

Demokrati og uddannelse


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 2006

af

af

Martin Hjelmborg

d. 4. jan. 2006

John Dewey (1859-1952) har haft afgørende indflydelse på vores syn på pædagogik og undervisning i det hele taget, og således også på samfundet. Han er en af hovedfigurerne i den angelsaksiske, pragmatiske filosofiske tradition, som han med sine tanker var med til at starte for ca. 100 år siden (værket her udkom 1916). Den pragmatiske filosofi forholder sig til den reelt eksisterende virkelighed her og nu og har derfor et udpræget handlingsorienteret sigte. Modsat fastlandseuropæernes filosofisk set teoretiske principrytteri med ophøjet foragt for virkeligheden. Fx siger Dewey mht. børns udvikling og evner, at der ikke er nogle faste principper for, hvornår et barn kan hvad, det er helt individuelt, så man må så at sige smede mens jernet er varmt. Bogen her var også tænkt som en konkret undervisningsbog og vejledning til forståelse af grundlæggende forhold i forbindelse med begrebet uddannelse. Den er delt op i en lang række korte afsnit, fx "Uddannelse som vækst", der igen er opdelt i relevante underafsnit, hver på et par sider. Sproget er enkelt, direkte og kontant i forhold til filosoffer generelt og indholdet er i forbløffende grad aktuelt den dag i dag. For alle interesserede, især inden for pædagogik og didaktik. Indhold (grundigt), instruktiv indledning om Dewey i dansk sammenhæng ved Claus Madsen og Per Munck, med litteraturliste (da. ,eng.) og register.


Unge pædagoger

2006, nr. 4

af

af

Lars Emmerik Damgaard Knudsen

2006, nr. 4