Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den danske kreative klasse : hvem består den af? Hvor bor den? Hvad betyder den for det danske samfund?


Beskrivelse


Relevansen af Richard Floridas teori om den kreative klasse vurderes i en dansk kontekst.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 5. maj 2009

Alle med ansvar og interesse for lokal og regional udvikling.

Richard Floridas teorier om den kreative klasse vakte stor debat - også i Danmark, da den udkom her i 2005. Den kreative klasse har blandt flere fællestræk en tendens til at vælge at bo steder, der er præget af såvel erhvervsmæssig som kulturel diversitet. Den kreative klasse udgør derfor en hjørnesten i såvel national som regional udvikling, og alle kommuner må have en interesse i, hvilke elementer i en by, der påvirker bosætningsvalget. Bogens intention er at efterprøve RF's teorier i en dansk sammenhæng. Bogen bygger på et omfattende grundlag af kvalitative og kvantitative data. Statistikken fortæller, hvor den kreative klasse bor, hvor mange de er, deres socioøkonomiske karakteristika, og hvilke kultur- og fritidsvaner de har. Bogen ønsker at afprøve teorierne, vælger den kreative klasse stederne efter stedskvaliteten, eller er det deres tilstedeværelse, der skaber den, og giver RF's teorier overhovedet mening i et land, hvor der er så få store byer, og som ikke kan sammenlignes med USA og Canada? Konklusionerne må interessere alle med ansvar for byudvikling, såvel embedsmænd som politikere.

Det er absolut en fordel, hvis man har læst Richard Floridas to bøger og dermed kender til det teoretiske fundament: Den kreative klasse, 2005 og Den kreative klasses flugt, 2008.

En undersøgelse, der ønsker at afprøve Richard Floridas teorier om den kreative klasse på danske forhold.


Det ny Clarté

Årg. 5, nr. 15 (2010)

af

af

Marc Grønlund

Årg. 5, nr. 15 (2010)


Musikeren

2009, nr. 9

af

af

Martin Blom Hansen

2009, nr. 9Informationer og udgaver