Bøger / faglitteratur

Den europæiske filosofis historie. Bind 3 : Fra reformationen til oplysningstiden


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Mogens Faber

d. 18. dec. 2018

Det er med denne forlagsudgivelse som med Dansk Socialhistorie og Samlerens Antologi: nu udsendes bd. 3, næste år bd. 4 og herefter i 1985 og 1986 de to resterende bind i dennefilosofihistorie, der går op til år 1900, hvor Politikens Vor Tids Filosofi 1-2 fortsætter. Væsentligst dog, at dette værk udgives, idet der længe har været behov for en stringent afløser for de iøvrigt udmærkede filosofihistorier af Aspelin, Næss og Winsnes. I dette bind, som går fra ca. 1500 frem til 1780, altså frem til (men ikke til og med) Kant, er det de store rationalister ogoplysningsfilosofier, der er i focus, men der lægges godt op med et første afsnit om skepticisme, politisk filosofi og udviklingen af det moderne verdensbillede, ligesom senere samfundsfilosofien(Grotius) og Newton inddrages. De enkelte afsnit indledes med et biografisk vue, hvorefter følger et grundigt afsnit om den behandlede tænkers ideer og indflydelse, en disposition, der tilladerhåndbogsmæssige opslag. Bagest en generel ogen speciel bibliografi ordnet efter kapitler og et forbilledligt navne-/sagregister med underordnede indgange i det ordnede register. Forfatteren erlektor ved Kbh.s Universitet.