Bøger / faglitteratur / love

Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer. Art 1-10


Beskrivelse


INDHOLD:
1. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - traktatkomplekset.
1.1. EMRKs pligt- og rettighedssubjekter.
1.2. Formelle (processuelle) og materielle rettigheder.
1.3. Rettigheder og beskyttelsesgarantier.
1.4. Absolut og relativt formulerede traktatbestemmelser.
1.5. Positive og negative aspekter af en rettighed.
1.6. "Positive forpligtelser".
2. Klagesystemet efter EMRK.
2.1. Det oprindelige system og den historiske udvikling.
2.2. Revisionen af klagesystemet ved P 11.
2.3. EMD's sammensætning og organisation.
2.4. Hvem der kan rejse sag for EMD og betingelserne herfor.
2.5. Sagsbehandlingen.
2.6. Udviklingen efter ikrafttrædelsen af P 11.
3. National opfyldelse af konventionsbestemmelser og domme.
3.1. Inkorporering af traktatkomplekset.
3.2. Inkorporeringsloven.
3.3. Ex officio anvendelse af traktatbestemmelser.
3.4. Betydningen af EMD's praksis.
3.5. Staternes skønsmargin ( margin of appreciation).
4. Forarbejders og andre retskilders betydning for fortolkningen.
4.1. Forholdet til " anden" folkeret.
4.2. Forholdet til andre menneskeretskonventioner.
4.3. Forholdet til EU-retten.
5. Eksterritorial virkning.
6. Betydningen af præcedens.
7. "Fjerde-instans princippet".
8. Bevisbyrde for EMD.
9. Samtykke til menneskeretskrænkelser.
10. Underforståede begrænsninger ("implied limstations").
11. Absorption af påberåbte konventionsbestemmelser.
12. Fortolkningsprincipper i øvrigt.
12. l . Dynamisk fortolkning.
12.2. Fremgangsmåden ved fortolkning af traktatbestemmelser.
13. Informationssøgning.
13.1. Biblioteker og informationstjenester.
13.2. Traktater med forarbejder, rekommendationer, resolutioner.
deklarationer, procesreglementer m.v.
13.3. Retspraksis.
13.4. Et udvalg af kommentarer til EMRK.
Kommentarer til de enkelte bestemmelser.
Præambel.
Artikel 1 - 10.

Anmeldelser (5)


Advokaten

Årg. 82, nr. 10 (2003)

af

af

Erik Werlauff

Årg. 82, nr. 10 (2003)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 118, hft. 3 (2005)

af

af

Bjørnar Borvik

Årg. 118, hft. 3 (2005)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 137, nr. 20 (2003)

af

af

Jonas Christoffersen

Årg. 137, nr. 20 (2003)


FN bladet

2004, nr. 2

af

af

Henrik Døcker

2004, nr. 2


Fuldmægtigen

Årg. 75, nr. 7 (2003)

af

af

Helle Larsen

Årg. 75, nr. 7 (2003)