Bøger / faglitteratur

Den klassiske købstad


Beskrivelse


Om købstædernes udvikling i tiden mellem reformationen og industrialiseringen.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2005

af

af

Hans Michelsen

d. 14. nov. 2005

Danmarks byer blev grundlagt i middelalderen med næsten ensartede privilegier og i en politisk, økonomisk og fysisk form, der holdt flere århundreder efter. Den forskning, bogen repræsenterer, viser, at byerne ikke var stillestående men stadigt udviklede sig. Handelen mellem land og by var byens økonomiske grundlag. Der er senere opstået byer på andre grundlag end handelens, fx garnisonsbyerne. Bogen præsenterer forskellige undersøgelser, fx skrives der interessant om de nørrejyske købstadsmarkeder, om hovedvejsnettet og om havnene. Der bliver også plads til Æreskøbing, en købstad i stagnation, mens Hobro er eksemplet på udviklingen. Det sociale liv i købstaden beskrives med eksempler fra købstadsdigtning og teaterliv (Helsingør Teater). Der skal ikke lægges skjul på, at det er videnskabelige undersøgelser, der formidles, men der er tale om fornem forskningsformidling i serien Danske bystudier til en bred kreds af interesserede. Ved årsskiftet vil supplerende materiale blive fremlagt på www.byhistorie.dk i en interaktiv form.


Journalen

årg. 16, nr. 2 (2006)

af

af

Andreas Skov

årg. 16, nr. 2 (2006)


Fortid og nutid

2007, h. 2

af

af

Peter Henningsen

2007, h. 2


Historisk tidsskrift

Bd. 107, hft. 1 (2007)

af

af

Jørgen Mikkelsen

Bd. 107, hft. 1 (2007)