Bøger / faglitteratur til børn

Den kolde krig


Beskrivelse


Korte biografier med fotos af mennesker der spillede en rolle i den kolde krig.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 2010

af

af

Karsten Boll

d. 30. juni 2010

Denne fagbog henvender sig til målgruppen 12-14-årige, 6.-8. klassetrin, som gerne vil vide lidt om emnet.

Med sin punktvise opbygning, hvor bogen trækker centrale begivenheder og personer frem, vil den fremstå kalejdoskopisk. Bogen behandler den amerikanske kommunistforskrækkelse, mistænkte og dømte spioner fra begge sider samt vigtige historiske begivenheder og personer. Den har indholdsfortegnelse forrest, og desuden er der tidslinje, ordliste, liste med henvisning til supplerende oplysninger samt stikordsregister bagest. Desværre er der to graverende fejl i teksten: Vesttysklands medvirken ved dannelsen af Nato i 1949 (s. 4) - BRD kom først med i 1955, samt at Stasi var det sovjetiske efterretningsvæsen (s. 25) - i stedet for DDRs ministerium for statssikkerhed. Sproget er ligefremt og let at læse. Brødteksten er tospaltet og krydret med velvalgte billeder og faktabokse.

Der findes mange titler om emnet bl.a. titlen Den kolde krig i serien Tidslinjer (07/48) og i serien Hvordan skete det? (06/16), som begge er for de 14-16-årige.

Selvom denne bog har gode beskrivelser af relevante personer, er de fundne fejl så graverende, at bogen ikke kan anbefales anskaffet.Informationer og udgaver